Program razvoja podeželja

prp

NAZIV AKTIVNOSTI
Nakup traktorja SAME FRUTTETO F 90.4 LS in vršičkarja VBC iz naslova podukrepa 4.1. Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, namenjena prilagoditvi zahtevam kmetovanja
na gorskih območjih

POVZETEK
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup novega traktorja in vršičkarja. Naložba je bila
nujna, zaradi posodobitve zastarele kmetijske mehanizacije in prilagajanja trgu. Kmetija Sosolič si
je z istoimenskimi vini skozi desetletja ustvarila pomembno mesto na vinskem zemljevidu.
Kvaliteta temelji tako na skrbni naravni obdelavi vinogradov, kakor na napredni tehnologiji
predelave grozdja v vino. Ker se zahteve trga vse bolj povečujejo, se temu ustrezno odzivamo z
vse višjo kvaliteto vin. Višjo kakovost vin pa dosegamo tudi z dvigovanjem kvalitete surovine t.j.
grozdja.
Ravno zaradi želje po dodatnem dvigu kvalitete grozdja in s tem možnosti doseganja višje
kvalitete vina in povečevanjem obsega pridelave, smo se odločili za posodobitev kmetijske
mehanizacije. Višja kvaliteta nam bo tudi omogočila širitev prodaje na tuje trge.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Kupili smo nov traktor, modernejši od našega obstoječega in nov tehnološko naprednejši vršičkar.

CILJI
 posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov;
 ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 dvig kvalitete grozdja in vina;
 inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- povečanje proizvodnje grozdja zaradi modernejše obdelave;
- dvig kvalitete vin
- izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete vin;
- povečanje izvoza;
- zmanjševane emisije TGP

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/index_sl.htm)
Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).